Ceny ADSL v Slovenskej republike

Ceny v tabuľkách predstavujú poplatky poskytovateľom prístupu na internet, k cenám je potrebné pripočítať ešte mesačný paušál za ST DSL

Operátor

Produkt

Predplatený objem dát

Mesačný poplatok (bez DPH)

Cena nad limit Sk/MB

Dial Telecom

Lite 1 500 MB 499,- 0,40
  SoHo 3 000 799,- 0,30
  Standard 7 000 1 399,- 0,16
  Advanced 12 000 2 200,- 0,14
  Professional 30 000 4 500,- 0,12
  Extreme 50 000 6 500,- 0,10
GlobalTel DSL Global 1,5 1,5 GB 525,- 0,37
  DSL Global 3 825,- 0,30
  DSL Global 7 1 099,- 0,22
  DSL Global 20 20  2 899,- 0,10
GTS Slovakia BDSL 5 5 GB 1 045,- 0,15
  BDSL 10 10  1 720,- 0,15
  BDSL 30 30  3 990,- 0,11
  BDSL 60 60  6 990,- 0,10
MadNet ADSL Count 1G 1 GB 299,- 0,50
  ADSL Count 2G 499,- 0,40
  ADSL Count 3G 699,- 0,30
  ADSL Count 5G 999,- 0,20
  ADSL Count 8G 1 299,- 0,16
  ADSL Count 12G 12  1 799,- 0,15
  ADSL Count 20G 20  2 799,- 0,15
  ADSL Count 30G 30  4 399,- 0,12
  ADSL Count 50G 50  6 399,- 0,10
NEXTRA ADSLLink Optimal 1 1 000 MB 333,- 0,60
  ADSLLink Optimal 2 2 000 533,- 0,40
  ADSLLink Optimal 5 5 000 1 033,- 0,25
  ADSLLink Optimal 10 10 000 1 733,- 0,15
Slovanet GoDSL 1200 1 200 MB 479,- 0,39
  GoDSL 2500 2 500 729,- 0,35
  GoDSL 6000 6 000 1 090,- 0,29
  GoDSL SemiFlat 20 000 2 990,- 0,19
ST Online DSL DATA 1000 1 000 MB 490,- 0,40
  DSL DATA 3500 3 500 790,- 0,30
  DSL DATA 8000 8 000 1 290,- 0,20
Voipac FAYN 1500 1,5 GB 469,- 0,36
  FAYN 3000 3 GB 719,- 0,31
  FAYN 7000 7 GB 1049,- 0,21
  FAYN 20 000 20 GB 2949,- 0,11

 

Bez obmedzenia prenesených dát

Operátor

Produkt

download v Kb/s upload v Kb/s Mesačný poplatok
MadNet ADSL Fix 64 64 32 2 499,-
  ADSL Fix 128 128 64 4 999,-
  ADSL Fix 256 256 128 9 999,-

Bez mesačného poplatku

Zákazník získa internetový prístup na báze technológie ADSL bez akýchkoľvek poplatkov, pričom bude platiť len za množstvo skutočne prenesených dát. EuroWeb ponúka zákazníkovi 3-mesačný kredit v rozsahu 4 GB prenesených dát, ktorý plne pokrýva zriadenie služby zákazníkom. Prenájom modemu je za 1,- Sk mesačne.

Poplatky za prenesené dáta po vyčerpaní kreditu:

Operátor

Množstvo prenesených dát v MB

Cena za 1 MB (bez DPH)

EuroWeb 1 GB 0,90
  0,68
  0,54
  0,45
 

0,36

  0,32
  10  0,27
  15  0,23
  20  0,20
  30  0,18