Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

mapa
16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ  


Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ.

Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestnila medzi polovicou lacnejších krajín EÚ.Spoločnosť Empirica, ktorá pre Európsku komisiu vykonáva túto komplexnú analýzu porovnania cien, analyzovala za rok 2020:

 
  • 13 produktových košov fixného širokopásmového internetu, kde sa SR umiestnila na 7. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
  • 9 košov konvergentných širokopásmových košov, kde je zahrnutý aj fixný aj mobilný širokopásmový prístup k internetu, kde SR skončila na 11. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ,
  • 12 produktových košov mobilného širokopásmového prístupu k internetu, kde SR skončila na 12. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ.

Pri fixnom internete sa vyhodnocovali internetové ponuky 5 najväčších spoločností podľa trhového podielu (počtu zákazníkov) a pri mobilnom internete sa vyhodnocovali 3 najväčšie spoločnosti počtu zákazníkov.

Každý produktový kôš obsahoval určitý počet fixných prípadne mobilných služieb a spomedzi všetkých vyhodnocovaných spoločností sa vybrala vždy spoločnosť s najnižšou cenou v konkrétnom produktovom koši.

Spoločnosť Empirica následne porovnala všetky najlacnejšie ponuky v EÚ, pričom ceny každého štátu upravila o jeho paritu kúpnej sily (PPP).

Pre viac detailov link na uverejnenú správu Európskej komisie: Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2020 | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)


Poradie krajín nájdete v správe nižšie v prvom odkaze na stiahnutie: 1. Retail Broadband Prices in Europe 2020 — Executive summary