ConnSpec Telekom môže naďalej poskytovať telefónnu službu

26.11.2003, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) zrušil rozhodnutie TÚ SR o odňatí telefónnej licencie spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o.. Rozhodnutie predsedu TÚ SR je konečné a tak menovaná spoločnosť neprišla o oprávnenie poskytovať telefónnu službu.

TÚ SR rozhodnutím odňal licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o.. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo nezaplatenie jednorazovej čiastky vo výške 100 000,- Sk za vydanie licencie.

Spoločnosť ConnSpec Telekom, s.r.o. podala rozklad voči rozhodnutiu úradu o odňatí licencie. Rozhodnutie TÚ SR nenadobudlo právoplatnosť a o rozklade rozhodoval predseda úradu. Menovaná spoločnosť uviedla, že jej dnes už bývalý konateľ svojvoľne neuhradil licenčný poplatok, hoci ho uhradiť mal. Konateľa medzičasom odvolali zo všetkých funkcií v spoločnosti a podali na neho trestné oznámenie. Spoločnosť úradu oznámila zmenu konateľa, ktorý následne predložil kópiu o úhrade licenčného poplatku.

TÚ SR doteraz udelil 15 celoslovenských a dve regionálne licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Držitelia licencií sú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

V Bratislave 26. novembra 2003.