Contact

New Address: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, Slovak Republic.

Tel.: +421 2 57 88 11 10

 

Chairman:
Ivan Marták
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk

Vicechairman: 
Ján Fľak
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk 
          

Press:
Roman Vavro, spokesman
e-mal: roman.vavro@teleoff.gov.sk 

Chairman Office:
Mária Frindrichová, director
e-mail: maria.frindrichova@teleoff.gov.sk

Strategy and Communication Department:
Bruno Patúš, director
e-mail: bruno.patus@teleoff.gov.sk

Frequency Spectrum Planning Department:
Milan Mizera, director
e-mail: frequency@teleoff.gov.sk

Regulation of Electronic Communications Department:
Ivan Martyák, director 
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk

Legislation and Legal Department:
Paulína Stanová, director
e-mail: legal@teleoff.gov.sk 

Economy Administration Department:
Milada Lovičová, director
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk 

Telecommunications and Information Technologies Department:
Andrej Bradáč, director
e-mail: andrej.bradac@teleoff.gov.sk
 
Human Resources Department:
Nataša Svobodová, director 
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk 

State Supervision of Electronic Communications Department:
Dušan Mozola, director
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Postal Regulation Department:
JUDr. Zuzana Isteníková, director
Tel.: +421 4172 352 57, +421 4150 051 77
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk  
Adress: Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1, Slovak Republic