Contact

New Address: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Tovarenska 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24, Slovak Republic.

Tel.: +421 2 57 88 11 11

Fax: +421 2 52 93 20 96

 

Chairman:
Vladimír Kešjar
phone: +421 2 57 881 101
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk

Vicechairman: 
Ján Fľak
phone: +421 2 57 881 103, 104
fax: +421 2 52 932 416
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk 
          

Press:
Roman Vavro, spokesman
e-mal: roman.vavro@teleoff.gov.sk 

Frequency Spectrum Planning Department:
Milan Mizera, director
fax: +421 2 52 932 420
e-mail: frequency@teleoff.gov.sk

Technical Regulation Department:
Kamil Mikulášek, director
e-mail: kamil.mikulasek@teleoff.gov.sk

Economic Regulation Department:
Ivan Martyák, director 
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk

Legislation and Legal Department:
Paulína Stanová, director
e-mail: legal@teleoff.gov.sk 

Economy Administration Department:
Milada Lovičová, director
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk 

Telecommunications and Information Technologies Department:
Miroslav Baxa, director
e-mail: miroslav.baxa@teleoff.gov.sk 

Office Administration and Human Resources Department:
Nataša Svobodová, director 
fax: +421 2 52 932 416
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk 

State Supervision Department:
Jaroslav Dohnal, director 
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Postal Regulation Department:
JUDr. Zuzana Isteníková, director
fax: +421 41 72 340 43
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk  
Adress: Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1, Slovak Republic