Ďalšie podvodné volania: Na pohľad slovenské číslo, no skrátené o jednu číslicu

296
28.03.2023, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) upozorňuje verejnosť na zvýšený výskyt podozrivých volaní z čísel, ktoré sa tvária ako mobilné slovenské, avšak sú kratšie o jednu číslicu.

Účastníci sú z týchto čísel najčastejšie kontaktovaní pod zámienkou vylákania osobných údajov. Volajúci hovorí prevažne v anglickom jazyku a predstavuje sa v mene Vlády SR, či dokonca polície SR. Volajú prevažne kvôli údajnému overeniu identity alebo upozorňujú o nejakých ilegálnych aktivitách, samozrejme pod zámienkou vylákať od účastníka jeho osobné údaje – prístupové heslá do internetbankingu alebo do emailového konta, či čísla platobných kariet, ktoré následne môžu podvodníci zneužiť.

Úrad v takýchto prípadoch odporúča, aby účastníci okamžite takýto hovor zrušili a v prípade, že budú naďalej obťažovaní, obrátili sa na políciu SR. Polícia v tejto veci apeluje, aby za žiadnych okolností neposkytovali účastníci svoje osobné, autorizačné či finančné informácie neznámym osobám vydávajúcim sa za zamestnancov rôznych inštitúcii telefonicky, elektronickou poštou alebo ich zadaním na neznáme internetové stránky.