Ďalšie povolené vysielače pre DVB-T

21.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. päť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Košice - Heringeš na K25, Bardejov - Magura na K54 a Bralova skala na K26 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Košice - Heringeš na K59 a Bardejov - Magura na K40 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť minulý týždeň.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.