Diskusné fórum k otázkam prenositeľnosti čísla bude pokračovať po dovolenkách

30.07.2003, Tlačová správa
29. júla 2003 na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) pokračovalo diskusné fórum k otázkam prenositeľnosti čísla, ktorého programom bolo prerokovanie pripomienok ku konzultačnému dokumentu, ktorý vypracoval Výskumný ústav spojov (VÚS). Členovia fóra zašlú úradu návrhy k otázkam kompetencií riadiaceho výboru a jeho zloženia, ďalej návrhy technického a finančného riešenia zriadenia národnej referenčnej databázy pre prenositeľnosť čísla. Ďalšie pokračovanie fóra sa uskutoční až po skončení dovolenkového obdobia.

TÚ SR inicioval vznik fóra k otázkam prenositeľnosť čísla, ktorého prípravné stretnutie sa uskutočnilo v polovici apríla 2003. Úrad zadal VÚS vypracovať dokument o problematike prenositeľnosti čísiel. Úlohou fóra bude nájsť najvýhodnejšie riešenie prenositeľnosti čísla.

1. júla 2003 zástupcovia Asociácie prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí (APVTS) urobili na Telekomunikačnom úrade SR prezentáciu riešenia prenositeľnosti čísla v Českej republike. Prezentácia bola určená najmä pre držiteľov licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby. APVTS vytvorila v Českej republike dcérsku s. r. o., ktorá zabezpečuje správu spoločnej databázy účastníckych čísiel pre všetkých poskytovateľov verejnej telefónnej služby. Náklady na prevádzku si delia medzi sebou poskytovatelia verejnej telefónnej služby.

Na fóre sa zúčastňujú okrem zástupcov TÚ SR aj zástupcovia Slovenských telekomunikácií, a.s., Asociácie telekomunikačných operátorov, mobilných operátorov, alternatívnych operátorov a výrobcovia telekomunikačných technológií.

Povinnosť zavedenia povinnosti prenositeľnosti čísla stanovuje smernica nového regulačného rámca 2002/22EC o univerzálnej službe a právach užívateľov. Uvedená smernica má byť zapracovaná do legislatívy členských štátov EÚ do 24.7. 2003. V Slovenskej republike bude smernica zapracovaná do nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahradí zákon o telekomunikáciách.

Podľa zdôvodnení spomenutej smernice sa prenositeľnosť čísla považuje za kľúčovú možnosť spotrebiteľa ponechať si svoje číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Prenositeľnosť čísla medzi pevnou a mobilnou sieťou smernica nepožaduje, ale ani nevylučuje, ponecháva to na rozhodnutie členských štátov.

Prenositeľnosť čísla je vlastnosť, ktorá umožňuje užívateľovi ponechať si svoje účastnícke číslo pri zmene prevádzkovateľa siete, výbere inej základnej služby alebo zmene umiestnenia koncového zariadenia.

V Bratislave 30. júla 2003.