Do výberového konania na mobilného poskytovateľa služieb prišli 3 ponuky

29.04.2008, Tlačová správa
V stanovenom termíne do 29.4. 2008, 13:30 hod. doručili Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) ponuky títo záujemcovia o pridelenie bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 870 MHz: IRISH LOGIC SYSTEMS LTD z Írska, Orange Slovensko a Telefónica O2 Slovakia. Uvedené spoločnosti majú záujem o prevádzkovanie celoplošnej mobilnej siete a poskytovanie verejných služieb prostredníctvom tejto siete. Vzhľadom na jediné kritérium výberu, budú výsledky výberového konania známe ešte dnes.

Dňa 31.3. 2008 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na internete výzvu na predkladanie ponúk. Výzvou sa začalo výberové konanie na pridelenie bloku frekvencií vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz/917-921 MHz pre celé územie Slovenskej republiky na dobu 20 rokov. Tento blok frekvencií je určený pre prevádzkovanie jednej celoplošnej mobilnej siete, ktorá využíva širokopásmovú digitálnu technológiu a poskytuje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu. TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, resp. frekvenčných blokov, pričom očakávaná minimálna ponuka je 30 mil. Sk. Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia. Výberová komisia určí poradie uchádzačov, ktoré je pre úrad záväzné. Víťazom a úspešným účastníkom výberového konania sa stane len jeden účastník, a to ten, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú úhradu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk úrad vyzve tých žiadateľov, ktorí ponúkli jednorazovú úhradu v rovnakej výške k zvýšeniu ich ponuky a určí termín, do ktorého ju majú úradu predložiť.

Výberové konanie začalo na základe žiadosti, ktorú v minulom roku predložila spoločnosť Penta Investments a.s. z Českej republiky. TÚ SR je podľa zákona povinný začať výberové konanie pokiaľ mu záujemca doručí žiadosť o pridelenie frekvencií, ktoré sú prideľované na základe výsledkov výberového konania.

V Bratislave 29. apríla 2008.