Dočasná nedostupnosť webovej stránky úradu a emailov zamestnancov

1 info
16.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dnes, t.j. 16.03.2022  z dôsledku aktualizácie IT systémov nebude nedostupná internetová stránka úradu a e-maily zamestnancov budú dočasne nedostupné.
Nedostupnosť služieb úradu bude trvať v čase cca od 18:00 do 20:00 h.
Ďakujeme za porozumenie.