Elektronická aukcia sa oproti plánovanému termínu posúva

3G-4G-5G
18.06.2020, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje, že rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná na 22.6.2020 pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz. Výberové konanie pokračuje. RÚ bude o novom termíne konania elektronickej aukcie včas informovať. Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách bližšie informácie nie je možné poskytnúť.