Elektronické aukcie priniesli TÚ SR úsporu finančných prostriedkov

16.12.2010, Tlačová správa

     V dňoch 9. a 10. decembra 2010 prebehli na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) prvé elektronické aukcie. Pri obstarávaní povinného zmluvného poistenia pre 31 vozidiel TÚ SR bola dosiahnutá celková úspora 28% voči najnižšej ponuke, ktorú záujemcovia predložili v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Pri obstarávaní havarijného poistenia pre 31 vozidiel bola celková úspora 6% voči najnižšej ponuke. Elektronickej aukcie sa v oboch prípadoch zúčastnili štyri poisťovne, ktoré sa snažili znižovaním ceny až do poslednej chvíle získať zákazku.
     Prvá elektronická aukcia prebehla 9.12.2010. Predmetom zákazky bolo povinné zmluvné poistenie (PZP) 31 motorových vozidiel TÚ SR. Víťazná ponuka na ročné PZP všetkých vozidiel je 2011,05 eur. Aukcie sa zúčastnili štyri poisťovne z piatich uchádzačov. Jeden uchádzač bol vylúčený, lebo neponúkol celý predmet zákazky. Doručené ponuky uchádzačov sa pohybovali v rozpätí od 2782 do 4090,43 eur. V elektronickej aukcii klesla cena o 28% oproti najnižšej ponuke.
     Druhá elektronická aukcia prebehla 10.12.2010. Predmetom zákazky bolo havarijné poistenie 31 vozidiel vrátane batožiny a úrazového poistenia. Víťaznou sa stala ponuka v celkovej sume 12 871,57 eur. Ponuky uchádzačov vstupujúcich do aukcie sa pohybovali od 13,699,29 do 22 600,57 eur. Ponuky predložili šiesti uchádzači, z ktorých dvaja boli vylúčení, lebo neponúkli celý predmet zákazky. V elektronickej aukcii klesla cena o 6% oproti najnižšej ponuke.