Financovanie univerzálnej služby

     Financovanie univerzálnej služby sa vykonáva prostredníctvom kompenzačného fondu, ktorý na tento účel zriadil a spravuje regulačný úrad.
     Podľa § 57 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení zákona č. 547/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 2 vyhlášky č. 63/2012 Z.z. o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby, určí regulačný úrad predbežné čisté náklady za predchádzajúci rok.
     Podľa § 57 ods. 5 zákona o poštových službách v znení zákona č. 547/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov regulačný úrad rozhodne o čistých nákladoch univerzálnej služby za predchádzajúci rok.