fixná originácia

 

Trojkriteriálny test konzultovaný v procese národných konzultácií

 

 Trojkriteriálny test - veľkoobchodný trh zostavenia volania v pevnom umiestnení - trh č. 5

 

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k trojkriteriálnemu testu v národných konzultáciách a stanoviská úradu :

► Stanovisko Protimonopolného úradu SR k trojkriteriálnemu testu

► Pripomienky spoločnosti Benestra, a.s. k trojkriteriálnemu testu

► Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Benestra, a.s.

► Výsledné znenie trojkriteriálneho testu sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

 

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

► Vyjadrenie Európskej komisie k trojkriteriálnemu testu