fixná terminácia

Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení.

   
      Trojkriteriálny test konzultovaný v procese národných konzultáci

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k trojkriteriálnemu testu v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k trojkriteriálnemu testu

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s

Vyhodnotenie pripomienok:

                    vyhodnotenie pripomienok PMU SR a ST

 

Výsledné znenie trojkriteriálneho testu sprístupneného na nadnárodné konzultáci

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k trojkriteriálnemu testu