Frekvencie, o ktoré má záujem aj operátor z Ázie, má už TÚ SR

09.08.2011, Tlačová správa

     Frekvencie v pásme 800 MHz (TV kanály 61 až 69 - „digitálna dividenda“), ktoré mala pôvodne pridelené spoločnosť Towercom, a.s. na prevádzkovanie 1. multiplexu DVB-T až do konca mája 2015, má Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) už k dispozícii. TÚ SR tieto frekvencie získal výmenou za iné frekvencie. Frekvencie v pásme 2600 MHz budú k dispozícii od 1.1.2012. Na základe toho TÚ SR bude môcť plniť medzinárodné rozhodnutia, odporúčanie EK a hlavné ciele širokopásmovej stratégie a prideliť frekvencie úspešným účastníkom výberového konania. O tieto frekvencie už predbežne prejavilo záujem niekoľko operátorov vrátane veľkého operátora z Ázie, ktorého zastupuje Viettel Corporation. Frekvencie budú slúžiť na vybudovanie sietí, ktoré môžu prispieť k rozvoju a dostupnosti širokopásmových služieb.
     Frekvencie boli pôvodne pridelené pre 1. multiplex DVB-T do konca mája 2015. Neskôr v nadväznosti na harmonizáciu technických podmienok podľa rozhodnutia EÚ, na odporúčanie Európskej komisie (EK) a hlavných cieľov Národnej stratégie pre širokopásmový prístup („širokopásmová stratégia“) bolo potrebné zabezpečiť uvoľnenie frekvenčného pásma 790 – 862 MHz už do roku 2013. TÚ SR v tejto veci komunikoval s držiteľom povolení, ktorý následne požiadal o výmenu frekvencií a o predĺženie platností povolení. TÚ SR vymenil pôvodné frekvencie za iné, predĺžil platnosť povolení a určil jednorazovú úhradu za predĺženie vymedzenia frekvencií. Spoločnosť Towercom, a.s. úhradu zaplatila. Rozhodnutia o zmenách sú právoplatné.
     TÚ SR vymenil frekvencie pre územie frekvenčného vyhradenia: Banská Bystrica pôvodne K65 za K49, Bardejov K62 za K49, Bratislava K66 za K44, Košice K64 za K50, Michalovce K64 za K57, Námestovo K68 za K44, Poprad K66 za K41, Rimavská Sobota K61 za K57, Trenčín K69 za K53 východ územia a K55 pre západ územia, Veľký Krtíš K65 za K49 a Žilina K68 za K35. Platnosť povolení bola na základe žiadosti predĺžená do 31.5.2021. TÚ SR určil cenu za 1 rok za 8 MHz pokrytia územia frekvenčného vyhradenia s prirodzeným presahom pokrytia územia a následne úhradu za šesťročné obdobie, ktorá je 63 163, 44 Eur. Záväzky - povinnosti držiteľa povolení, ktorých termín plnenia ešte neuplynul, ostali bez zmeny.