Frekvenčný management

Jedným z najdôležitejších odborov RÚ je odbor správy frekvencií. Odbor vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu koordináciu rádiových frekvenčných pásiem a frekvencií pre všetky rádiokomunikačné služby, vykonáva výpočty obmedzujúcich technických parametrov povoľovaných a prevádzkovaných vysielacích rádiových zariadení vylučujúcich alebo eliminujúcich ich vzájomné ovplyvňovanie, rozhoduje o pridelení frekvenčných pásiem a frekvencií operátorom vysielacích rádiových zariadení, povoľuje zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení a prideľuje volacie značky atď.

Pre ilustráciu činnosti tohto odboru sme pre Vás pripravili niekoľko výstupov z obrazovky PC.

Výškopisná mapa

m1

Výškopisná mapa

m2

Rastrová mapa - pokrytie užitočným signálom

m3

Rastrová mapa - pokrytie užitočným signálom

m4

Profil (rez) terénu


signál a profil terénu

m5

Profil (rez) terénu


signál a profil terénu

m6

m7

Pokrytie územia okolo vysielača

m8