Frekvenčný plán Slovenskej republiky pre rozhlasové digitálne pozemské vysielanie pre frekvenčné pásmo 174-230 MHz


Frekvenčné vrstvy Slovenskej republiky


SVK-AUT dohoda o aktuálnom frekvenčnom pláne pre VHF pásmo (všeobecná časť)   

        ANNEX 1: Plán frekvenčných vyhradení Rakúskej republiky 
        ANNEX 2: Plán frekvenčných vyhradení Slovenskej republiky
        ANNEX 3: Plán frekvenčných prídelov Rakúskej republiky 
        ANNEX 4: Plán frekvenčných prídelov Slovenskej republiky


SVK-CZE dohoda o aktuálnom frekvenčnom pláne pre VHF pásmo (všeobecná časť)   

        Príloha č.1: Plán frekvenčných vyhradení Českej republiky a Slovenskej republiky 
        Príloha č.2: Plán frekvenčných prídelov Českej republiky a Slovenskej republiky


SVK-HNG dohoda o aktuálnom frekvenčnom pláne pre VHF pásmo (všeobecná časť)   

        ANNEX 1: Plán frekvenčných vyhradení Maďarska 
        ANNEX 2: Plán frekvenčných vyhradení Slovenskej republiky
        ANNEX 3: Plán frekvenčných prídelov Maďarska 
        ANNEX 4: Plán frekvenčných prídelov Slovenskej republiky