Frekvenčný plán Slovenskej republiky pre televízne digitálne pozemské vysielanie pre frekvečné pásmo 470-694 MHz