FWA: Ponuky predložilo päť subjektov

04.05.2001, Tlačová správa
Do konečného termínu 4. mája 2001 do 12,00 hod predložili svoje ponuky piati záujemcovia o pridelenie licencie Fixed Wireless Access (FWA) v časti pásma 26 GHz: Callino, s.r.o., GityCOM, a.s., Metis (Slovensko), spol. s r.o., Nextra Wireless, a.s. a RDT a.s..

Predložené ponuky skontrolovala po formálnej stránke výberová komisia za účasti notárky. Výberová komisia menovaná predsedom TÚ SR Ing. Milanom Luknárom pracuje v nasledovnom zložení: predseda komisie - Pavol Kukura (A1 Consulting, a.s.), Dušan Faktor (MDPT SR), Ján Jasovský (NR SR), Juraj Oravec (VÚS Banská Bystrica), Milan Pritz (TÚ SR).

V Bratislave 4. mája 2001.