Informácia poštovým podnikom o posune termínu odovzdania štatistického výkazu

posta
16.04.2020, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
S ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení, Regulačný úrad posúva termín odovzdania štatistického výkazu PO (RU) 3-02 za 2. polrok 2019 z 30.04.2020 na 30.06.2020.