Informácie o medzinárodnom roamingu

V nadväznosti na aktivity Európskej komisie zamerané na zníženie cien medzinárodného roamingu, bolo na plenárnom zasadnutí skupiny európskych regulátorov v novembri 2005 prijaté odporúčanie, aby národné regulačné orgány v záujme zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia lepšej informovanosti zriadili verejne dostupné internetové stránky, ktoré by poskytovali zákazníkom informácie o cenách medzinárodného roamingu účtovaných jednotlivými mobilnými operátormi. 

Telekomunikačný úrad SR ako plnoprávny člen skupiny európskych regulátorov (ERG – European Regulators Group), pripravil túto internetovú stránku, ktorá sprostredkúva záujemcom prístup k informáciám o medzinárodnom roamingu, ktoré sú dostupné na internetových stránkach spoločností Orange Slovensko, a.s., Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. a T-Mobile Slovensko, a.s., informáciám o tarifách účtovaných uvedenými spoločnosťami ako aj k základným informáciám týkajúcich sa medzinárodného roamingu zverejneným Európskou komisiou.

 

Prepojenie na stránku Európskej komisie

Všeobecné informácie v slovenčine 

http://europa.eu.int/information_society/doc/factsheets/051-roaming_sk.pdf

Ďalšie informácie v angličtine

http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/why/index_en.htm


 

  • Prepojenie na stránku spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

  • Prepojenie na stránku spoločnosti T- Mobile Slovensko, a.s.

  • Prepojenie na stránku spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.