Informácie o riadiach zamestnancoch

Informácie o najvyšších riadiacich zamestnancoch RÚ 
    
Predseda regulačného úradu: Ing. Vladimír Kešjar absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave).
Členstvo: bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: Pred nastúpením do funkcie predsedu bol v čase 24.5.2013 - 31.12.2013 podpredsedom Telekomunikačného úradu SR. Pred vykonávaním tejto funkcie bol od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 - 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie.
Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens.

Podpredseda regulačného úradu: Ing. Ján Fľak, PhD. absolvoval štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (dnešná Žilinská univerzita) a v rokoch 1997 -2003 absolvoval doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách pred nastúpením do funkcie: v rokoch 2008 – 2013 bol predsedom Poštového regulačného úradu, od roku 1993 interne aj externe spolupracuje so Žilinskou univerzitou.

Predchádzajúci - poverený predseda (január 2014): Ing. Ladislav Mikuš absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej (dnešná Ekonomická univerzita) v Bratislave a štúdium MBA na California State University.
Členstvo: Klub športovej kynológie Pezinok – od roku 2007, Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo – od roku 1994.
Iné: Je držiteľ licencie súkromného pilota na jednomotorové a dvojmotorové lietadlá.
Informácie o zamestnávateľoch a iných aktivitách 5 rokov pred nastúpením do funkcie: Posledných päť rokov bol predseda Telekomunikačného úradu SR. V rokoch 2003 - 2004 pôsobil v konzultačnej spoločnosti Level One, potom ako výkonný riaditeľ v IPR Slovakia a ako Managing Partner v spoločnosti s r. o. Interim Management Slovakia. Pôsobil v Slovenskej podnikateľskej rade pre rozširovanie (SEBC). Podieľal sa tiež na aktivitách Americko-Slovenskej akčnej komisie. Zvolili ho aj za viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), profesijnej organizácie združujúcej podnikateľov a zamestnávateľov.

Ďalší vyšší riadiaci zamestnanci: 

Riaditeľ kancelárie predsedu úradu: Ing. Bruno Patúš je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Riaditeľom je od 1. júla 2019. V rokoch 2016 – 2018 bol členom predstavenstva a riaditeľom ekonomického úseku v štátnej akciovej spoločnosti Verejné prístavy, a.s. a od roku 2018 pracoval v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p. ako ekonomický riaditeľ. Predtým pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách v privátnych akciových spoločnostiach.

Riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra: Ing. Milan Mizera vyštudoval odbor telekomunikácie na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, dnešná Žilinská univerzita. Od roku 1997 bol vedúcim oddelenia štátnej inšpekcie rádiokomunikácií na Oblastnom telekomunikačnom úrade v Žiline (poznámka: dnešné krajské pracovisko odboru štátneho dohľadu Žilina) a od roku 2001 je riaditeľom odboru správy frekvenčného spektra. V rokoch 1986 – 1997 pracoval ako technik na rozhlasovom vysielači Žilina – Hôrka.

Riaditeľ odboru technickej regulácie: Ing. Kamil Mikulášek je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, špecializácia rádioelektronika. Riaditeľom odboru je od roku 2004. Predtým pracoval v spoločnosti Ericsson Slovakia, s.r.o., resp. v spoločnosti Damovo Slovakia, s.r.o., kde pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách.

Riaditeľ odboru ekonomickej regulácie: Mgr. Ing. Ivan Martyák je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V RÚ pracuje od roku 2014. Skôr, ako sa v roku 2017 stal riaditeľom odboru, pracoval na odbore ekonomickej regulácie a mal na starosti trhové analýzy a európske projekty. Pred nástupom do RÚ pracoval ako konzultant pre európske grantové programy a na niekdajšom Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Riaditeľka odboru legislatívy a práva: JUDr. Paulína Stanová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V RÚ pracuje od roku 2015. Pred nástupom do RÚ pracovala na Ministerstve hospodárstva SR ako vedúca oddelenia ochrany spotrebiteľa.  

exRiaditeľ odboru štátneho dohľadu: Ing. Jaroslav Dohnal úspešný absolvent štúdia na katedre rádiotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pracoval od roku 1974 v oblasti rádiokomunikácií. V TÚ SR (neskôr RÚ) pracoval od roku 1997. Riaditeľ odboru bol od roku 2011, predtým bol riaditeľom krajského pracoviska odboru štátneho dohľadu Nitra.

Riaditeľka odboru ekonomiky a správy: Ing. Milada Lovičová absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Košiciach. Riaditeľkou odboru je od októbra 2012. Pred nástupom do TÚ SR (neskôr RÚ) bola riaditeľkou odboru ekonomiky a prevádzky na Ministerstve kultúry SR. V predchádzajúcom období bola námestníčkou pre technické zabezpečenie na Ústredí ľudovej umeleckej výroby.

Riaditeľka osobného úradu: Ing. Nataša Svobodová je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V TÚ SR (neskôr RÚ) pracuje od roku 1995. Od apríla 2002 bola vedúcou služobného úradu a od marca 2008 do júna 2019 bola riaditeľkou kancelárie úradu (a osobného úradu). Pred nástupom do TÚ SR pracovala v Štátnom projektovom typizačnom ústave Bratislava.

Riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných technológií: Ing. Miroslav Baxa je absolventom EF Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná Slovenská technická univerzita). V TÚ SR (neskôr RÚ) pracoval od roku 1993. Najskôr na odbore správy frekvenčného spektra, od roku 2009 bol zástupcom riaditeľa na odbore telekomunikačných a informačných technológií, od marca 2014 je riaditeľom. Pred nástupom do TÚ SR pracoval v Správe Rádiokomunikácií.