Informácie pre užívateľov a výsledky prieskumov

Regulačný úrad v zmysle zákona o elektronických komunikáciách poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.

 

► Maloobchodné cenníky:hlasové služby ST a ostatní, internetové služby, služby mobilných operátorov - informácie sú určené pre ďalšie spracovanie pre užívateľov

► Informácie o medzinárodnom roamingu

Návod na lacnejšie telefonovanie z mobilných telefónov v zahraničí - 10 tipov PDF dokument 

► Prenositeľnosť čísla

 Ochrana proti rušeniu  

► Reklamačný poriadok

► Informácie o Internete 

► Možnosti TV príjmu    

 Web Európskej komisie o núdzovej linke 112  

 

Prehliadače súborov - na stiahnutie