Informácie pre záujemcov o účasť na workshope

13.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozval všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť na workshop k pripravovanej aukcii, ktorý sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h. Vzhľadom na to, že workshop sa bude konať v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktorá je uzavretým objektom s regulovaným vstupom, je potrebné, aby záujemcovia svoju účasť elektronicky nahlásili v stanovenej lehote TÚ SR. Záujemcovia, ktorí nenahlásia účasť, nebudú môcť vstúpiť do objektu a zúčastniť sa na workshope. TÚ SR zároveň predlžuje lehotu na nahlasovanie účasti do stredy 10.00 h.
     Workshop sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktoré sa nachádza v Trnavskom kraji, medzi obcami Alžbetin dvor a Podháj. Zemepisné súradnice: 17E2042/48N0443. Predpokladaná dĺžka konania workshopu je do 11.30 h. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu: patrik.jakabovic(zav)teleoff.gov.sk najneskôr v stredu 14.08.2013 do 10.00 h.

Vyhodnotenie verejnej konzultácie je dostupné na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062  

Mapa miesta konania .pdf