Internet v SR IV - Možnosti pripojenia za "priaznivú cenu" je potrebné hľadať dlhšie 18.8. 2004

                  Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora - IV.

UPOZORNENIE: Dokument sa odstupom času stal neaktuálny!


Úlohou zverejneného dokumentu je podnietiť potencionálnych záujemcov o pripojenie k internetu, k vyššej aktivite pri vyhľadávaní možností pripojenia za cenu, ktorú sú ochotní mesačne platiť. Je pravdepodobné, že väčšina potencionálnych záujemcov o pripojenie stratí záujem hneď po porovnaní niekoľkých cenníkov najznámejších poskytovateľov služby. Môžeme sa len domnievať, že záujemcovia o pripojenie už ďalej nehľadajú možnosť pripojenia prostredníctvom malého poskytovateľa služby, ktorý im môže pripojenie za požadovanú sumu zabezpečiť.                       Akú sumu sú ochotní platiť záujemcovia o pripojenie?


Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo podľa výskumov v roku 2003 klesajúcu tendenciu. Výsledky štúdie "ISP Tracking" spoločnosti TNS SK naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb. Ak chceme vedieť, akú sumu sú ochotní platiť potencionálni záujemcovia o pripojenie k internetu, môžeme využiť výsledky výskumov. Telekomunikačný úrad SR má k dispozícii výsledok minuloročného výskumu, ktorý je možné využiť pre základnú orientáciu.

Na objednávku Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácie Slovenska (ITAS) v dňoch 16. až 22. júna 2003 realizovala Agentúra MVK na vzorke 1126 občanov reprezentatívny omnibusový výskum verejnej mienky “Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy. Na otázky "koľko by ste boli ochotný/á platiť za využívanie internetových služieb? Uveďte MAXIMÁLNU sumu, ktorú by ste ešte boli ochotný/á MESAČNE platiť za pripojenie k internetu" respondenti odpovedali:

13.9% do 250 Sk
8.3% 251 až 500 Sk
2.2% 501 až 750 Sk
0.6% 751 až 1000 Sk
0.2% nad 1000 Sk
6.0% neviem
54.5% netýka sa - respondent neuvažuje o zavedení internetu
14.3% netýka sa - respondent už má doma internet

Zdroj: PPP a ITAS.

Pri odpočítaní odpovedí neviem a tých respondentov, ktorých sa otázka netýka, nám vyjdú maximálne sumy, ktoré sú respondenti ochotní mesačne platiť za pripojenie k internetu.

do 250 Sk - 55,2%

251 až 500 Sk - 32,9%

501 až 750 Sk - 8,7%

751 až 1000 Sk - 2,4%

nad 1000 Sk - 0,8%
internet 1

Možnosti pripojenia do 250 Sk

Možnosti pripojenia v sume do 250 Sk sú obmedzené. Na území takmer celej Slovenskej republiky môžu existujúci zákazníci mobilných operátorov alebo pevného operátora v tejto sume získať možnosť každodenného zaslania a prijatia elektronickej pošty, príp. občasné vyhľadanie potrebných informácií. Nevylučujeme možnosť, že v niektorých lokalitách poskytovatelia služieb dokážu v tejto sume zabezpečiť pevným rádiovým prístupom pripojenie bez obmedzenia objemu prenesených dát a času stráveného na internete. Ako príklad uvádzame mesto Sereď.

Dial-up

Tento spôsob pripojenia je vhodný pre existujúcich užívateľov verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete. Pri mesačnej platbe do 250 Sk (okrem doterajšieho poplatku za telefónnu službu), ktorá bude zložená z poplatku pre poskytovateľa služby (je viacero poskytovateľov) a času stráveného na internete, je možné prístup využiť na každodenné prijatie a odoslanie elektronickej pošty, príp. na občasné vyhľadanie potrebných informácií na internete. Výhodou tohoto pripojenia je jeho dostupnosť, ktorá je takmer na celom území Slovenskej republiky.

Príklad: každodenné prijatie a odoslanie elektronickej pošty v slabej prevádzke (cca 5 min. denne) a cez víkend aj cca 3 hodiny strávené na internete. Konkrétne možnosti je možné vypočítať si na základe rôznych pomôcok zverejnených na internete napr. na http://www.itel.sk/inet.phpnet

GPRS

Poskytovateľ služby objem prenesených dát cena v Sk cena nad limit
EuroTel Bratislava, a.s. 10 MB 118,- 0,046 Sk/kB
Orange Slovensko, a.s. 10 MB 153,50 0,040 Sk/kB

Ponuka v limite do 250 Sk je vhodná najmä na využívanie elektronickej pošty, resp. na občasné vyhľadanie potrebných informácií na internete pre už existujúcich zákazníkov spomenutých spoločností (okrem služieb, za ktoré doteraz platia, sa ich mesačná úhrada zvýši o poplatok za využitie internetu). Výhodou tohoto pripojenia je jeho dostupnosť, ktorá je takmer na celom území Slovenskej republiky.

Príklad ponuky bez obmedzenia objemu prenesených dát a času stráveného na internete

Sereď (pevný rádiový prístup)

Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
LLARIK. s .r.o. 64 kbps od 198,-

Vzhľadom na to, že nie všetci poskytovatelia služby majú zverejnený cenník, alebo majú zverejnenú len základnú ponuku, nevylučujeme možnosť, že podobnú ponuku vedia za určitých podmienok zabezpečiť aj ďalší poskytovatelia.

Odporučenie pre poskytovateľov služby
: Väčšina potencionálnych zákazníkov má záujem o pripojenie v cene do 250 Sk mesačne. V prípade, že viete zabezpečiť (za určitých podmienok alebo počas akcie) pripojenie v cene do 250 Sk mesačne uveďte túto skutočnosť aj vo svojej ponuke. Internetové stránky sú často jedinou možnosťou potencionálnych zákazníkov dozvedieť sa o ponuke služieb. V prípade akciových cien je možné, že časť potencionálnych zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť do 250 Sk mesačne, bude neskôr (po odskúšaní služby) chcieť prejsť na iný drahší program.


Možnosti pripojenia 251 - 1000 Sk

Možností pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako možností do 250 Sk. Konkrétne možnosti záležia od lokality záujemcu o pripojenie. Okrem dial-up, prístupu GPRS a iných možností s obmedzením času alebo prenesených dát sú vo viacerých lokalitách k dispozícii aj ponuky bez časového a dátového obmedzenia. Napr. v Bratislave je možné pripojiť sa bez časového a dátového obmedzenia už za cenu menej ako 400 Sk mesačne. V cene do 1000 Sk vie zabezpečiť pripojenie minimálne 7 poskytovateľov služby. Veľmi podobná je situácia v Košiciach. V cene do 400 Sk mesačne je možné nájsť poskytovateľa aj napr. v Trnave. V Prešove vedia pripojenie do 1000 Sk zabezpečiť minimálne štyria poskytovatelia služby, pričom ceny začínajú pod 500 Sk. V cene do 500 Sk je možné pripojiť sa napr. v Banskej Bystrici, Ivanke pri Dunaji, Komárne, Modre, Pezinku, Sabinove, Snine a vo Veľkých Kapušanoch. V cene do 600 Sk mesačne napr. v Kolárove, Martine, Nitre, Považskej Bystrici, Starej Turej a Topoľčanoch. V cene do 700 Sk mesačne napr. v Leviciach a Tlmačoch... Nevylučujeme možnosť, že v uvedených lokalitách je možné zabezpečiť pripojenie aj lacnejšie.Príklad ponuky s obmedzením objemu prenesených dát, bez obmedzenia času stráveného na internete

Bardejov
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk objem dát
Proxis, spol. s .r.o. 256 kbps 297,50 200 MB

Príklad ponuky bez obmedzenia objemu prenesených dát, s obmedzením času stráveného na internete

Hlohovec
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk čas
Metrum spol. s .r.o. 32 kbps 300,- Po-Pia: 16,00-07,00 hod., So-Ne: bez obmedzenia

Príklady ponuky bez obmedzenia objemu prenesených dát a času stráveného na internete

V prehľade cien nie sú zahrnutí všetci poskytovatelia služieb v uvedených lokalitách. Iní poskytovatelia môžu mať produkty a ceny niemenej zaujímavé. Prehľad cien v uvedených lokalitách má slúžiť len na vytvorenie určitej predstavy o cenových možnostiach pripojenia. Ceny sú vrátane DPH.

Banská Bystrica
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
Fayn s.r.o. do 256 kbit/s 1000,-
IMMEDIA, s.r.o. ? 499,-

Bratislava
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
A - Network spol. s.r.o. 64/48 kbit/s 499,-
Bananatel, Luboš Máthe - Horský  16 - 128 kbps 390,-
DATEON, s.r.o. 512 kbps 499,-
Fayn s.r.o. do 256 kbit/s 1000,-
MAX-iNET, Filip Križko 64 - 80 kbps 800,-
Robur, s.r.o. od 512 kbps 475,-
VNET s.r.o. max. 160 kbps 714,-

Ivanka pri Dunaji
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
LTC - Václav Faltus 64 kbps garant 500,-

Kolárovo
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
Guta Net 32 kb/s 594,-

Komárno
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
TRI-NET technologies 32 kb/s 499,-

Košice
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
AlterNET s.r.o. 48kbit/s garant. 599,-
Antik computer&communications s.r.o. ? 540,-
ATOM Systems s.r.o. 128 kbit/s garant. 600,-
Extel plus, s.r.o. ? 399,-
Fayn s.r.o. do 256 kbit/s 1000,-
inLAN s.r.o. 64 kbit/s 400,-
Net sky - Peter Koval 128 kbit/s garant. 599,-

Levice
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
Fayn s.r.o. do 256 kbit/s 1000,-
MILSOFT - Ing. Milan Švolík ? 699,-

Martin
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
Inaros, s.r.o.  256 kbps 595,-

Modra
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
A - Network spol. s.r.o. 64/48 kbit/s 499,-

Nitra
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
NET Slovakia s.r.o. ? 595,-

Pezinok
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
A - Network spol. s.r.o. 64/48 kbit/s 499,-

Považská Bystrica
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
Fayn s.r.o. do 256 kbit/s 1000,-
PBNet 21 kbps 595,-

Prešov
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
CONDORNET servis SK s.r.o. ? 499,-
JUKO s.r.o. ? 595,-
Kryha s.r.o. s dennou aktualizáciou 500,-
LONER s.r.o. ? 476,-

Sabinov
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
LONER s.r.o. ? 476,- 

Snina
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
WiFiComp 16 kbps 500,-

Stará Turá
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
CHIRASYS spol. sr.o. 64 kbit 550,-

Stupava
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
VNET max. 160 kbps 714,-

Sv. Jur
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
VNET max. 160 kbps 714,-

Tlmače
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
MILSOFT - Ing. Milan Švolík ? 699,-

Topoľčany
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
ElektroBest - Miroslav Stanček 64 kbps 550,-

Trnava
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
CASE s.r.o. 24 - 48 kb/s 594,-
Data Sys s.r.o. 64 kbit/s 356,-

Veľké Kapušany
Poskytovateľ služby rýchlosť cena v Sk
3 log - Ing. Eduard Maružan max. 256 kbps  500,-

Okrem uvedených príkladov je možné pripojiť sa v cene do 1000 Sk mesačne minimálne v týchto lokalitách: Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Gbely, Holíč, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Most pri Bratislave, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Trenčín, Trenčianska Teplá a Zvolen.


Možnosti pripojenia nad 1000,- Sk


Vzhľadom na pomerne nízky záujem potencionálnych záujemcov platiť mesačne viac ako 1000 Sk uvedieme len stručne niektoré možnosti. Možností pripojenia v cenách začínajúcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne veľa. Konkrétne možnosti závisia od lokality záujemcu. Okrem dial-up prístupu (spoplatneného podľa času stráveného na internete), ktorý je dostupný prakticky všade, kde je dostupná telefónna linka, sú to aj napr. tieto možnosti:

ADSL

Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) je najrozšírenejšia forma DSL technológie. Technológia umožňuje prenos digitálnych informácií a zvyšuje šírku pásma na existujúcich telefónnych linkách.. Využíva sa väčšinou v malých podnikoch a domácnostiach. Možností pripojenia v cenách začínajúcich od 1000,- Sk, resp. tesne pod touto hranicou. Dostupné sú programy podľa počtu prenesených dát aj bez časového a dátového obmedzenia od rôznych poskytovateľov služby.

Pokrytie ADSL

V súčasnosti sa môžu pripojiť do internetu prostredníctvom technológie aDSL užívatelia z týchto miest:
Banská Bystrica Bardejov Bratislava
Brezno Čadca Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom Dunajská Streda Hlohovec
Humenné Ivánka pri Dunaji Komárno
Košice Levice Liptovský Mikuláš
Lučenec Malacky Martin
Michalovce Nitra Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky Pezinok Piešťany
Poprad Považská Bystrica Prievidza
Prešov Púchov Rožňava
Ružomberok Senec Senica
Sereď Skalica Spišská Nová Ves
Stupava Šamorín Topoľčany
Trenčín Trnava Vranov nad Topľou
Vrútky Záhorská Bystrica Zvolen
Žiar nad Hronom Žilina  

Vzhľadom na veľký záujem o vysokorýchlostný internet na báze aDSL sa bude dostupnosť tejto služby rozširovať aj na ďalšie slovenské mestá. V priebehu letných prázdnin plánuje Slovak Telecom ukončiť technickú prípravu sprístupnenia aDSL v týchto mestách: Rimavská Sobota, Šaľa, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Bernolákovo, Bratislava - Vajnory a Svätý Jur.

Dostupnosť služby DSL vo Vašej lokalite si môžete overiť prostredníctvom svojho telefónneho čísla v časti overenie dostupnosti net.

Zdroj: web Slovak Telecom, 30.7. 2004.


Pripojenie prostredníctvom káblového modemu v Bratislave

Ako príklad uvedieme, z hľadiska množstva potencionálnych záujemcov, Bratislavu. Tento spôsob pripojenia bez časového a dátového obmedzenia je dostupný v 19 mestských častiach a lokalitách hlavného mesta (informácia zo 4.8.2004). Aktuálnu dostupnosť je možné overiť si na webe poskytovateľa služby . net


GPRS (bez dátového obmedzenia s odkazom na Fair Use Policy)

Pripojenie prostredníctvom technológie General Packet Radio Service (GPRS) ponúkajú obaja mobilní operátori. Výhodou tohoto pripojenia je mobilita a dostupnosť, ktorá je takmer na celom území Slovenskej republiky.


Zhrnutie - záver

Úlohou zverejneného dokumentu je podnietiť potencionálnych záujemcov o pripojenie k internetu, k vyššej aktivite pri vyhľadávaní možností pripojenia za cenu, ktorú sú ochotní mesačne platiť. Je pravdepodobné, že väčšina potencionálnych záujemcov o pripojenie stratí záujem hneď po porovnaní niekoľkých cenníkov najznámejších poskytovateľov služby. Môžeme sa len domnievať, že záujemcovia o pripojenie už ďalej nehľadajú možnosť pripojenia prostredníctvom malého poskytovateľa služby, ktorý im môže pripojenie za požadovanú sumu zabezpečiť.

Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo podľa výskumov v roku 2003 klesajúcu tendenciu. Výsledky štúdie "ISP Tracking" spoločnosti TNS SK naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb. Ak chceme vedieť, akú sumu sú ochotní platiť potencionálni záujemcovia o pripojenie k internetu, môžeme využiť výsledky výskumov. Telekomunikačný úrad SR má k dispozícii výsledok minuloročného výskumu, ktorý realizovala Agentúra MVK a je ho možné využiť pre základnú orientáciu. Pri odpočítaní odpovedí neviem a tých respondentov, ktorých sa otázka netýka, by bolo viac ako polovica respondentov (55,2%) ochotných platiť maximálne 250 Sk mesačne, ďalšia tretina respondentov (32,9%) je ochotných platiť do 500 Sk mesačne, 8,7% respondentov je ochotných platiť maximálne 750 Sk, 2,4% maximálne 1000 Sk a len 0,8% je ochotných zaplatiť mesačne viac ako 1000 Sk za internet.

Možnosti pripojenia v sume do 250 Sk sú obmedzené. Na území takmer celej Slovenskej republiky môžu existujúci zákazníci mobilných operátorov alebo pevného operátora v tejto sume získať možnosť každodenného zaslania a prijatia elektronickej pošty, príp. občasné vyhľadanie potrebných informácií. Ako príklad pripojenia prostredníctvom pevného rádiového prístupu bez obmedzenia objemu prenesených dát a času stráveného na internete uvádzame mesto Sereď, kde je možné (za určitých podmienok) pripojiť sa už od 198 Sk mesačne. Vzhľadom na to, že nie všetci poskytovatelia služby majú zverejnený cenník, alebo majú zverejnenú len základnú ponuku, nevylučujeme možnosť, že podobnú ponuku vedia zabezpečiť aj ďalší poskytovatelia. Poskytovateľom služby môžeme odporučiť, aby v prípade, že vedia zabezpečiť (za určitých podmienok alebo počas akcie) pripojenie v cene do 250 Sk mesačne, aby túto skutočnosť uvádzali aj vo svojej ponuke na webe. Internetové stránky sú často jedinou možnosťou potencionálnych zákazníkov dozvedieť sa o ponuke služieb. V prípade akciových cien je možné, že časť potencionálnych zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť do 250 Sk mesačne, bude neskôr (po odskúšaní služby) chcieť prejsť na iný drahší program.

Možností pripojenia od 251 do 1000 Sk je nepomerne viac ako možností do 250 Sk. Konkrétne možnosti záležia od lokality záujemcu o pripojenie. Okrem dial-up, prístupu GPRS a iných možností s obmedzením času alebo prenesených dát sú vo viacerých lokalitách k dispozícii aj ponuky bez časového a dátového obmedzenia. Napr. v Bratislave je možné pripojiť sa bez časového a dátového obmedzenia už za cenu menej ako 400 Sk mesačne. V cene do 1000 Sk vie zabezpečiť pripojenie minimálne 7 poskytovateľov služby. Veľmi podobná je situácia v Košiciach. V cene do 400 Sk mesačne je možné nájsť poskytovateľa aj napr. v Trnave. V Prešove vedia pripojenie do 1000 Sk zabezpečiť minimálne štyria poskytovatelia služby, pričom ceny začínajú pod 500 Sk. V cene do 500 Sk je možné pripojiť sa napr. v Banskej Bystrici, Ivanke pri Dunaji, Komárne, Modre, Pezinku, Prešove, Sabinove, Snine a vo Veľkých Kapušanoch. V cene do 600 Sk mesačne napr. v Kolárove, Martine, Nitre, Považskej Bystrici, Starej Turej a Topoľčanoch. V cene do 700 Sk mesačne napr. v Leviciach a Tlmačoch... Nevylučujeme možnosť, že v uvedených lokalitách je možné zabezpečiť pripojenie aj lacnejšie. Okrem uvedených príkladov je možné pripojiť sa v cene do 1000 Sk mesačne minimálne v týchto lokalitách: Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Gbely, Holíč, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Most pri Bratislave, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Trenčín, Trenčianska Teplá a Zvolen. Väčšina ponúkaných možností pripojenia je zabezpečená pevným rádiovým prístupom.

Možností pripojenia v cenách začínajúcich od 1000 Sk, resp. tesne pod touto hranicou je pomerne veľa. Konkrétne možnosti závisia od lokality záujemcu. Okrem dial-up prístupu, ktorý je dostupný prakticky všade, kde je dostupná telefónna linka, sú to dátovo neobmedzené možnosti napr. GPRS, širokopásmový prístup prostredníctvom ADSL (vo väčšine veľkých miest) alebo káblového modemu (v Bratislave).Upozornenie: Úrad získaval ceny uvedené v tomto dokumente v čase 20. až 30. júla 2004 z internetových stránok poskytovateľov elektronických komunikačných služieb. Vzhľadom na pomerne rýchly vývoj na trhu, môžu byť niektoré údaje časom neaktuálne.