Internetové, hlasové a televízne služby budú dostupnejšie

trubičky1
07.11.2018, Tlačová správa
     Ak poskytujete služby fixného pripojenia do internetu, hlasové alebo televízne služby, pričom využívate niektoré prvky fyzickej infraštruktúry spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) alebo ste zákazníkom takéhoto poskytovateľa, tak máme pre vás dobrú správu.  Na základe regulácie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) od 1.11.2018 telekomunikačným operátorom podstatne klesli (o 76% – 87%) náklady za používanie niektorých prvkov fyzickej infraštruktúry fixnej siete spoločnosti ST. Operátorom sa tak otvárajú ďalšie možnosti na skvalitňovanie služieb a príp. znižovanie cien pre koncových užívateľov.
     Periodické mesačné ceny za poskytnutie prístupu k trubičke bez ohľadu na jej dĺžku a priemer klesli o 87% za 1 meter, k HDPE rúre bez ohľadu na jej dĺžku a priemer o 86% za 1 meter a k otvoru v káblovode bez ohľadu na priemer o 76% za 1 meter.
     RÚ určil spoločnosť ST za významný podnik a uložil jej okrem iných povinností aj povinnosť regulácie cien fyzického prístupu. Ďalej určil metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti ST v pevnom umiestnení. V rozhodnutí RÚ určil, že spoločnosť ST je povinná pri výpočte cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu použiť model BU LRIC plus. Súčasne jej uložil povinnosť predložiť výpočet cien spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v tomto modeli. Po ich predložení RÚ overil výšku jednotlivých vypočítaných cien a schválil vypočítané jednorazové a periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení.
 
Vysvetlivky:
 
Otvor v káblovode je plocha určená zvislým prierezom káblovodu, ktorá vymedzuje rozsah využiteľnosti káblovodu pre inštaláciu káblov, HDPE rúr a multirúr. Káblovod predstavuje tvárnicovú sieť uloženú pod povrchom zeme, pozostávajúcu z niekoľkých otvorov integrovaných do jedného celku (telesa) s manipulačnými šachtami (káblové šachty). Účelom káblovodu je inštalácia káblov, HDPE rúr alebo multirúr.
HDPE rúra (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy). Rúra obmedzenej dĺžky umiestnená priamo vo výkope v zemi (kynete), v otvore, v káblovode alebo v chráničke, ktorá je vyrobená z materiálu HDPE (z vysoko hustotného polyetylénu). Účelom HDPE rúry je inštalácia káblov, multirúr alebo trubičiek.
Trubička (bez ohľadu na priemer, no cena za m záleží na dĺžke trasy) je súčasťou multirúry, je vyrobená z MDPE (stredne hustotný polyetylén) alebo HDPE (vysoko hustotný polyetylén) a slúži na inštalovanie súvislých vedení alebo káblov.