Jeden občan prenesie cez mobil v priemere 158 MB dát mesačne

22.05.2015, Tlačová správa

     V druhom polroku 2014 jeden občan (bytový zákazník), ktorý aktívne využíva mobilný širokopásmový prístup, preniesol prostredníctvom svojho mobilného telefónu v priemere 158 MB dát mesačne. V sledovanom období obyvatelia Slovenskej republiky (bytoví aj nebytoví zákazníci) preniesli mobilným širokopásmovým prístupom prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iným prístupovým zariadením spolu 6679 TB dát. Z toho 42% preniesli užívatelia pripojení inak, ako prostredníctvom mobilného telefónu (cez modem/dongle). Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2014 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,33 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu sa 462 tisíc užívateľov pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Údaje o objeme prevádzky sú uvedené v terabytoch (TB) za posledný kalendárny polrok. Prevádzka je meraná na prístupovom bode koncového užívateľa. Ak to nie je možné, tak je to uvedená prevádzka zistená na základe meraní v iných častiach siete. Veľkoobchodná prevádzka nie je zahrnutá, aby nedošlo k prekrývaniu maloobchodnej a veľkoobchodnej prevádzky. Prevádzka zahŕňa kompletnú širokopásmovú prevádzku, nielen prevádzku internetového prístupu.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Zahrnutí sú len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.