Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie

09.01.2014, Tlačová správa

Bratislava, 09.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia: Orange Slovensko, a.s.

Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady: 800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852 MHz.
1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz; 1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz; 1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.
2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz; 2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz; 2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz; 2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 07.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 EUR. Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 EUR.  Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.

Slovak Telekom, a.s.

800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz
2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz; 2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz; 2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz; 2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz; 2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.
2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz; 2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz; 2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 EUR.

SWAN, a.s.

1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz; 1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz. 
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 08.01.2014. Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 EUR. Priraďovacia fáza: 0. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 EUR.

Telefónica Slovakia, s.r.o.

800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz. 1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz.  
Vydané: 30.12.2013. Právoplatné: 03.01.2014.  
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 EUR. Priraďovacia fáza: 2 000 001. Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 EUR.

     Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.