Kontakty

ADRESA:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 110

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

UPOZORNENIE: Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky, resp. využiť mailovú komunikáciu. 


Podateľňa (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená denne 8:30 - 13:30 h.


POZOR! Podateľňa úradu je 24.9.2021 z technických príčin zatvorená.


Pondelok: 08:30 - 11:30 h 12:00 - 14:30 h
Utorok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Streda:     08:30 -
11:30 h 12:00 - 16:00 h
Štvrtok:    08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Piatok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 13:30 h


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa aj elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk   

 

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu

Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015): 


http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

 

Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.

Návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami.


Nazeranie do spisov správneho konania

 

UPOZORNENIE: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská.

Učastník správneho konania je oprávnený po dohode so zástupcom úradu uplatniť si svoje právo nazerat do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

Utorok: 13:00 - 17:00 h
Streda: 10:00 - 15:00 h
Štvrtok: 09:00 - 13:00 hProtikorupčný program RÚ Nahlasovanie korupcie: protikorupcne@teleoff.gov.sk  

Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám


Pre telefonické spojenie použite telefónne číslo: +421 2 57 881 110 

Predseda úradu
Ing. Ivan Marták
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk  

Asistentka predsedu úradu
Ing. Dominika Klačková
Tel.: 0949 554 223
e-mail: dominika.klackova@teleoff.gov.sk    

Sekretariát predsedu úradu:
Tel.: 02/5788 1761 alebo 02/5788 1101

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk  

Tlačový hovorca
Ing. Roman Vavro
Tel.: 02/57 881 562
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk  

Kancelária predsedu
Ing. Mária Frindrichová, riaditeľka
e-mail: maria.frindrichova@teleoff.gov.sk

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky 
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd.
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk    

Odbor stratégie a komunikácie
Ing. Bruno Patúš, riaditeľ
e-mail: bruno.patus@teleoff.gov.sk     

Odbor správy frekvenčného spektra

Ing. Milan Mizera, riaditeľ
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk  

Referát odbornej spôsobilosti (skúšky odb. spôsobilosti)
Mgr. Andrea Lepková Marić
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk    

Odbor ekonomiky a správy
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk    

Odbor regulácie elektronických komunikácií
Mgr. Ing. Ivan Martyák, riaditeľ
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk
  
Odbor legislatívy a práva
JUDr. Paulína Stanová, riaditeľka
e-mail: legal@teleoff.gov.sk

Odbor JIM
Mgr. Michal Gajarský, riaditeľ
Tel: 02/4020 8001
Mobil: 0905 468 906
e-mail: jim@teleoff.gov.sk

Odbor informačných a komunikačných technológií
Bc. Andrej Bradáč, riaditeľ
Tel.: 02/5788 1603
e-mail: andrej.bradac@teleoff.gov.sk    

Osobný úrad
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk  

Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií 
Ing. Dušan Mozola, riaditeľ
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

....................................................................

Krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 
Ing. Ján Vaník, riaditeľ
Tel.: 048/4135 001
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Bratislava, Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Ing. Milan Oravec, riaditeľ 
Tel.: 02/4020 6918; 02/4552 7219 – riaditeľ
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Košice, Zajačia 6, 040 01 Košice (kontakt aj pre Prešovský kraj)
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500, Fax: 055/7295 550
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Pracovisko Prešov, Železničiarska 51, 080 01 Prešov

Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová dolina 18, 949 01 Nitra (kontakt aj pre Trnavský a Trenčiansky kraj)
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064, Fax: 037/6518 770
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Pracovisko Trnava, Sládkovičova 8, 917 01 Trnava

Krajské pracovisko Žilina, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1
Ing. Ľubomír Kapšo, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Odbor regulácie poštových služieb
JUDr. Zuzana Isteníková, riaditeľka
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1
Tel.: 041/72 352 57, 041/50 051 77
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk