Kontakty

ADRESA:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 111 - automatická spojovateľka

Fax:  +421 2 52 932 096 - podateľňa

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

UPOZORNENIE: Od 24.10.2020 do 01.11.2020 sú úradné hodiny podateľne upravené na 8:30 - 13:30 h. Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Na pracoviskách sú k dispozícii len tí zamestnanci, ktorí plnia nevyhnutné a neodkladné pracovné úlohy súvisiace najmä s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb počas mimoriadnej situácie na Slovensku.
 


Podateľňa (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená:

Pondelok: 08:30 - 11:30 h 12:00 - 14:30 h
Utorok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Streda:     08:30 -
11:30 h 12:00 - 16:00 h
Štvrtok:    08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Piatok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 14:00 h


UPOZORNENIE: Od 1.5.2020 je podateľňa úradu v prevádzke podľa pôvodných otváracích hodín. Vsup je umožnený s ochranným rúškom (alebo iným prekrytím úst a nosa), rukavicami a vlastným perom (v prípade podpisovania).


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa aj elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk   

 

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu

Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015): 


http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

 

Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.

Návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami.


Nazeranie do spisov správneho konania

 

UPOZORNENIE: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov uzavrel pre verejnosť všetky svoje pracoviská.

Učastník správneho konania je oprávnený po dohode so zástupcom úradu uplatniť si svoje právo nazerat do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

Utorok: 13:00 - 17:00 h
Streda: 10:00 - 15:00 h
Štvrtok: 09:00 - 13:00 hOchrana osobných údajov (GDPR)

Protikorupčný program RÚ Nahlasovanie korupcie: protikorupcne@teleoff.gov.sk  

Kontakt pre novinárov - tlačový hovorca.

Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Registrácia podnikov


Pre telefonické spojenie použite telefónne číslo: +421 2 57 881 111 - automatická spojovateľka.

Predseda úradu
Ing. Ivan Marták
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk  

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk  

Tlačový hovorca
Ing. Roman Vavro
Tel.: 02/57 881 552
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk  

Kancelária predsedu úradu
Ing. Bruno Patúš, riaditeľ
e-mail: bruno.patus@teleoff.gov.sk

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky 
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd.
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk        

Odbor správy frekvenčného spektra

Ing. Milan Mizera, riaditeľ
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk  

Referát odbornej spôsobilosti (skúšky odb. spôsobilosti)
PhDr. Simona Bartíková
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk    

Odbor ekonomiky a správy
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk    

Odbor technickej regulácie
e-mail: kamil.mikulasek@teleoff.gov.sk  

Odbor ekonomickej regulácie
Mgr. Ing. Ivan Martyák, riaditeľ
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk
  
Odbor legislatívy a práva
JUDr. Paulína Stanová, riaditeľka
e-mail: legal@teleoff.gov.sk

Odbor JIM
Mgr. Michal Gajarský, riaditeľ
Tel: 02/4020 8001
Mobil: 0905 468 906
e-mail: jim@teleoff.gov.sk

Odbor telekomunikačných a informačných technológií
Ing. Miroslav Baxa, riaditeľ
e-mail: miroslav.baxa@teleoff.gov.sk  

Osobný úrad
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk  

Odbor štátneho dohľadu (OŠD) 
Ing. Dušan Mozola, riaditeľ
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

....................................................................

Krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA 
Ing. Ján Vaník, riaditeľ
Tel./Fax: 048/4135 001
e-mail: osdbb@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Bratislava, Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Ing. Milan Oravec, riaditeľ 
Tel.: 02/4020 6918; 02/4552 7219 – riaditeľ
e-mail: osdba@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Košice, Zajačia 6, 040 01 Košice (kontakt aj pre Prešovský kraj)
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500, Fax: 055/7295 550
e-mail: osdke@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová dolina 18, 949 01 NITRA (kontakt aj pre Trnavský a Trenčiansky kraj)
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064, Fax: 037/6518 770
e-mail: osdnr@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Žilina, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Ing. Ľubomír Kapšo, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
osdza@teleoff.gov.sk

Odbor regulácie poštových služieb
JUDr. Zuzana Isteníková, riaditeľka
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Tel.: 041/72 352 57, 041/50 051 77
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk