Kontakty

ADRESA:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 111 - automatická spojovateľka

Fax:  +421 2 52 932 096 - podateľňa

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"


Podateľňa (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená:

Pondelok: 08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Utorok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Streda:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 16:00 h
Štvrtok:    08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Piatok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 14:00 h


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa aj elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk   

 

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu

Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015): 


http://podatelna.gov.sk   

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

 

Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb"  prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.

Návody a postupy, ktoré popisujú riešenia situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom a elektronickými schránkami.


Nazeranie do spisov správneho konania

 

Učastník správneho konania je oprávnený po dohode so zástupcom úradu uplatniť si svoje právo nazerat do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

Utorok: 13:00 - 17:00 h
Streda: 10:00 - 15:00 h
Štvrtok: 09:00 - 13:00 hOchrana osobných údajov (GDPR)

Kontakt pre novinárov - tlačový hovorca.

Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Registrácia podnikov

 

Predseda úradu
Ing. Vladimír Kešjar
Tel.: 02/57 881 101
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk  

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
Tel.: 02/57 881 103
Fax: 02/52 932 416
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk  

Tlačový hovorca
Ing. Roman Vavro
Tel.: 02/57 881 552
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk  

Kancelária predsedu úradu
Ing. Bruno Patúš, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 105
e-mail: bruno.patus@teleoff.gov.sk

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky 
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd.
Tel.: 02/57 881 300
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk        

Odbor správy frekvenčného spektra

Ing. Milan Mizera, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 601
Fax: 02/52 932 420
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk  

Referát odbornej spôsobilosti (skúšky odb. spôsobilosti)
Ing. Katarína Michňová
Tel.: 02/57 881 631
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk    

Odbor ekonomiky a správy
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
Tel: 02/57 881 200
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk    

Odbor technickej regulácie
Ing. Kamil Mikulášek, riaditeľ
Tel: 02/57 881 500
e-mail: kamil.mikulasek@teleoff.gov.sk  

Odbor ekonomickej regulácie
Mgr. Ing. Ivan Martyák, riaditeľ
Tel: 02/57 881 400
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk
  
Odbor legislatívy a práva
JUDr. Paulína Stanová, riaditeľka
Tel: 02/57 881 356
e-mail: legal@teleoff.gov.sk

Odbor JIM
Mgr. Michal Gajarský, riaditeľ
Tel: 02/4020 8001
Mobil: 0905 468 906
e-mail: jim@teleoff.gov.sk

Odbor telekomunikačných a informačných technológií
Ing. Miroslav Baxa, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 603
e-mail: miroslav.baxa@teleoff.gov.sk  

Osobný úrad
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
Tel.: 02/57 881 202
Fax: 02/52 932 416
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk  

Odbor štátneho dohľadu (OŠD) 
Ing. Dušan Mozola, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 651
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA 
Ing. Ján Vaník, riaditeľ
Tel./Fax: 048/4135 001
e-mail: osdbb@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Bratislava, Gajova 4, Bratislava
Poštová adresa pracoviska: Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
Ing. Milan Oravec, riaditeľ 
Tel.: 02/4552 7219, 02/4020 6918
e-mail: osdba@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Košice, Zajačia 6, 040 01 Košice (kontakt aj pre Prešov)
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500, Fax: 055/7295 550
e-mail: osdke@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová dolina 18, 949 01 NITRA (kontakt aj pre Trenčín  a Trnavu)
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064, Fax: 037/6518 770
e-mail: osdnr@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Žilina, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Ing. Ľubomír Kapšo, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
osdza@teleoff.gov.sk

Odbor regulácie poštových služieb
JUDr. Zuzana Isteníková, riaditeľka
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Tel.: 041/72 352 57
Fax: 041/72 340 43
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk