Kontrola preukázala, že O2 poskytuje služby ku ktorým sa zaviazala

27.02.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) zistil, že O2 poskytuje služby a aplikácie služieb ku ktorým sa zaviazala počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. TÚ SR odskúšal funkčnosť služieb a aplikácií a taktiež preveril ponuku jednotlivých služieb v predajných miestach O2 v Bratislave, Nitre, Trenčíne a v Trnave.

TÚ SR vykonal z vlastného podnetu kontrolu v O2. Kontrola začala v polovici decembra 2007. Predmetom kontroly boli záväzky vo forme poskytovania služieb a aplikácií najneskôr do konca roku 2007, ktoré O2 vzala na seba počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Záväzky sú súčasťou podmienok povolenia, ktoré vydal TÚ SR.

Plné znenie povolenia

V Bratislave 27. februára 2008.