Konzultácia EK k znižovaniu nákladov na zavádzanie internetu

14.05.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dáva do pozornosti verejné konzultácie Európskej komisie (EK) na tému, ako znížiť náklady na zavádzanie vysokorýchlostného internetu. EK zisťuje názory, ako znížiť náklady pri budovaní sietí nových generácií (NGN) pre vysokorýchlostný internet. Toto je súčasť iniciatívy EK na splnenie cieľov digitálnej agendy. EK skúma najmä, ako znížiť náklady spojené s výstavbou, napr. náklady na výkopové práce, na uloženie vlákien, čo môže tvoriť až 80 % celkových nákladov. Podľa EK sú náklady vysoké z dôvodu nedostatočnej koordinácie projektov inžinierskych stavieb, nedostatočného opätovného využitia existujúcej infraštruktúry a nedostatočnej spolupráce medzi rozličnými aktérmi. EK je presvedčená, že spoločným postupom by sa mohli o štvrtinu znížiť náklady na investície do výstavby NGN. EK očakáva príspevky od všetkých zainteresovaných verejných a súkromných subjektov v termíne do 20. júla 2012.