Konzultácia k výberovému konaniu formou elektronickej aukcie

06.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal podľa zákona o elektronických komunikáciách verejnú konzultáciu k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Dokument je dostupný na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062 Pripomienky k dokumentu je možné predložiť do 10.7.2013 v súlade s Pravidlami upravujúcimi postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií - /data/files/24801.pdf. TÚ SR zverejní pripomienky a stanoviská dotknutých osôb, výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok na konzultačnom mieste, ktoré na účely konzultácií zriadil na svojom webovom sídle.