Konzultácia o budúcom využívaní pásma 3,7 GHz

19.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) otvára verejnú konzultáciu o budúcom využívaní frekvenčného pásma 3600 - 3800 MHz. Uvedené pásmo umožní operátorom poskytovať paneurópske širokopásmové služby. Otázky TÚ SR sú k dispozícii na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=4711 Výsledky konzultácie budú nápomocné najmä pri rozhodovaní o: spôsobe prideľovania frekvencií, stanovení podmienok výberového konania, počte vydaných individuálnych povolení a stanovení podmienok v individuálnom povolení. Príspevky je možné zasielať v elektronickej forme v termíne do 20. novembra 2011 na adresu TÚ SR.
     Princíp budúceho využívania tohto frekvenčného pásma by mal byť založený na technologickej neutralite a neutralite služieb. Súvisiace rozhodnutie Európskej komisie kladie dôraz na politiku bezdrôtového prístupu pre elektronické komunikačné služby so zameraním na sprístupnenie služieb umožňujúcich širokopásmový prístup pre koncových užívateľov. Očakáva sa, že elektronické komunikačné služby umožňujúce širokopásmový prístup budú paneurópske, a teda že všetci obyvatelia Európskej únie získajú prístup k ekvivalentným službám aj v ostatných členských krajinách.