Konzultácie

Konzultačné miesto

    Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami RÚ zriadil a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle RÚ zverejnil pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva, a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje RÚ na tomto konzultačnom mieste.

Výzvy
 

UPOZORNENIE: predĺžili sme lehotu na podávanie príspevkov v rámci verejných diskusií: 174 – 230 MHz, 450 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz, 10 GHz, 26 GHz do 26.11.2020.

Aktuálne návrhy opatrení v procese verejných (národných) konzultácií a pripomienky dotknutých osôb
 


Výsledky národných aj nadnárodných konzultácií