Krajšie sviatky pre obete domáceho násilia

21.12.2005, Tlačová správa
Zamestnanci Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) venovali obetiam domáceho násilia, matkám a ich deťom, bývajúcim v Krízovom centre MAJÁK nádeje (centrum) vianočné ozdoby, kolekcie, sladkosti, hračky, spoločenské hry, športové potreby, potreby na kreslenie a maľovanie, hygienické potreby, kozmetiku, uteráky, utierky a ďalšie veci, ktoré im pomôžu aspoň nakrátko zabudnúť na nepriazeň osudu a prežiť krajšie sviatky.

„O tomto malom, novom centre a jeho práci sme sa dozvedeli z rozprávania našej kolegyne, ktorá bohužiaľ má s ním skúsenosti, i keď na druhej strane iba tie najlepšie,“ vysvetľuje Roman Vavro, hovorca TÚ SR. Začiatkom jesene sa medzi zamestnancami zrodila myšlienka venovať centru veci, ktoré aktuálne potrebujú jeho obyvatelia. „Sme radi, že sa nám myšlienku s podporou vedenia úradu podarilo zrealizovať a dúfame, že našim správaním budeme inšpirovať aj tých, ktorí pred existenciou domáceho násilia zatvárajú oči,“ doplnil Vavro.

„Vyššie spomenuté veci, počnúc kozmetikou, športovými potrebami sme darovali aj mamičkám, ktoré sú toho času ubytované v Krízovom centre, za ktoré aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. V súčasnosti poskytujeme sociálne služby, vrátane ubytovania pre 35 klientov, z toho 12 mamičkám a 23 deťom, pričom sa staráme o jedno dievčatko, ktoré je v našom zariadení bez mamy. Veci, ktoré sme dostali pomôžu našim klientkám a ich deťom, nakoľko si častokrát kvôli zlej finančnej situácií nemôžu zakúpiť veci bežnej, dennej potreby. Časť vecí, najmä potreby na kreslenie, výkresy využijeme v našej novozriadenej tvorivej dielni, ktorá má medzi deťmi a mamičkami veľký úspech a vysokú návštevnosť,“ povedala Adriana Moskalová, sociálny pracovník KC MAJÁK nádeje.

Pani Moskalová v mimovládnej organizácií so zameraním na pomoc obetiam domáceho násilia, pracuje už takmer piaty rok a stretla sa s mnohými osudmi, na ktoré často spomína. Napríklad pani Janka a jej dve malé deti, Elenka vo veku jedného roka a Janka vo veku šesť rokov, bola jedna z tých, ktorú v neskorých nočných hodinách priatelia priviezli zo stredného Slovenska. Fyzické útoky aj v čase, keď bola tehotná, neustále vyhadzovanie z bytu, hádky a nadávky pred deťmi, neustále ponižovanie a slovné urážky, donútili pani Janku k úteku. Pani Janka sa dlhodobo snažila udržať manželstvo aj za cenu podceňovania, bitiek a psychického týrania. Žila s dvoma deťmi a s manželom v slušne a štandardne zariadenom byte, po materiálnej stránke bola dostatočne zabezpečená. „Vzhľadom k tomu, že sa jej, ako aj deťom nedostávalo lásky a pocitu bezpečia, po mnohých rokoch sa rozhodla pre útek. Poskytli sme jej ubytovanie v jednej izbičke, za čo nám bola pani Janka nesmierne vďačná,“ vysvetľuje Moskalová. Podľa výpovede pani Janky mohla sa pokojne vyspať a deti nemuseli viac podstupovať hádky, krik a nadávky a rovnako už viac nemuseli vidieť ako ich mama plače v kúte. „Pani Janka bola v našom centre jeden rok a počas tejto doby sa nám podarilo hlavne odstrániť strach a dosiahnuť pocit bezpečia,“ doplnila sociálna pracovníčka centra. Centrum za pomoci nadácie finančne participuje na splácaní nájmu, pokiaľ sa pani Janka nezamestná. Pani Janka je momentálne na materskej dovolenke. „Počas jej pobytu v centre sme spoločne absolvovali rozvod, zverenie detí do opatery matky a podobne. Po odchode z nášho centra sme neustále v kontakte a občas pomáhame aspoň materiálne, alebo finančne pri zaplatení voľnočasových aktivít pre malú Janku, ktorá je už veľká školáčka,“ uzatvára smutný príbeh pani Moskalová.

Na centrum sa často obracajú klientky aj so žiadosťou o materiálne zabezpečenie, ako je napríklad oblečenie, kuchynské pomôcky, obliečky, športové potreby pre deti.

Na zakúpenie vecí pre KC MAJÁK nádeje neboli využité prostriedky zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu úradu), ale z dobrovoľných príspevkov jednotlivých zamestnancov Telekomunikačného úradu SR.

Krízové centrum MAJÁK nádeje v Bratislave je zriadené neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE. Vznik projektu bol podmienený aktuálnou sociálnou situáciou na Slovensku a potrebami Bratislavy, vzhľadom na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Svoju pozornosť zameriava na skupinu obyvateľstva, ktorá sa ocitla v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Projekt je zameraný na pomoc obetiam domáceho násilia, predovšetkým poskytujeme pomoc matke a dieťaťu. Problém domáceho násilia je na Slovensku ešte stále citlivou otázkou a často ostáva iba problémom vo vnútri rodiny. Snahou krízového centra je vytvoriť pre obete domáceho násilia vhodné prostredie, ktoré nebude stresujúce a frustrujúce.

V Bratislave 21. decembra 2005.