Kvalita poštových služieb

     Regulačný úrad určuje kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby ("Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby") a kontroluje ich dodržiavanie. Medzi základné kvalitatívne charakteristiky poštovej služby patrí čas prepravy poštových zásielok a dostupnosť univerzálnej služby.
     Univerzálna služba je ponuka poštových služieb, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodaním denne.