Licencia pre EuroTel Bratislava, a.s. vydaná 28.7.2000

31.07.2000, Tlačová správa
Dňa 28. júla 2000 sa v sídle Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) na Jarošovej ul. č. 1 v Bratislave konalo oficiálne odovzdanie licencie spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., čím sa splnila jedna z odkladacích podmienok predaja Slovenských telekomunikácií, a.s.

Telekomunikačný úrad SR na základe žiadosti o licenciu, ktorú podal EuroTel Bratislava, a.s. podľa § 54 ods.1 zákona č 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a po splnení zákonom stanovených podmienok vydal dňa 28. júla 2000 podľa ustanovenia § 11 ods. 1 a 2 písm. c) a § 15 až 17 citovaného zákona licenciu spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s..

Držiteľ licencie EuroTel Bratislava, a.s. je oprávnený vykonávať na území Slovenskej republiky tieto telekomunikačné činnosti:

  • zriaďovať a prevádzkovať verejné mobilné telekomunikačné siete na frekvenciách pridelených držiteľovi licencie;
  • poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí;
  • zriaďovať a prevádzkovať verejnú dátovú sieť s komutáciou paketov;
  • poskytovať verejnú dátovú službu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí.

V Bratislave 31. júla 2000