Mali ste nechcený marketingový telefonát? Dajte nám o tom vedieť!

Nezelany_telefonat
01.06.2021, Tlačová správa
Ponúkal vám niekto telefonicky alebo emailom  rôzne tovary a služby bez vášho  predchádzajúceho súhlasu? Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Regulačný úrad registruje narastajúcu závažnosť problému nevyžiadanej komunikácie voči občanom Slovenskej republiky a preto  za účelom bližšieho zistenia a monitorovania situácie na trhu vo veci možného porušovania zákona o elektronických komunikáciách, sa obracia na občanov, aby ho o takýchto marketingových volaniach a emailových správach informovali. Obsahom telefonátov a emailov sú napríklad ponuky lacnejšieho odberu plynu alebo elektriny, telekomunikačných služieb, zmeny zdravotnej poisťovne alebo predaj iných rôznych tovarov a služieb (vysávačov, ponožiek, paplónov, hrncov a pod).
 
Napíšte nám o vašich konkrétnych skúsenostiach s takýmito ponukami tovarov a služieb na adresu prieskum@teleoff.gov.sk V správe prosíme uveďte čo najviac podrobností, najmä telefónne číslo, z ktorého vám volali, kedy, v akej veci, aké tovary alebo služby vám ponúkali. Ďakujeme.
 
Mohli mi volať legálne?!
 
V mnohých prípadoch sú marketingové volania  legálne, lebo ste na takéto volanie vopred udelili súhlas niekedy v minulosti a už si  to nepamätáte, resp. ste si to pri odovzdaní súhlasu ani neuvedomili. Občania často dávajú písomný súhlas s volaním alebo zasielaním ponúk emailom na účely priameho marketingu pri uzatváraní zmlúv, počas rôznych marketingových kampaní, napr. počas súťaží alebo pri získavaní rôznych kariet výhod, ako sú členské alebo vernostné karty. Pokiaľ vás takéto volania alebo správy obťažujú, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 
Toto je kľúčové
 
V zákone o elektronických komunikáciách sa uvádza: Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Povinnosť predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.