Maloobchodné trhy

 

► Prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov

► Miestne a medzimestské odchádzajúce volania prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete - bytoví zákazníci

► Medzinárodné odchádzajúce volania prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete - bytoví zákazníci

► Miestne a medzimestské odchádzajúce volania prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete - nebytoví zákazníci

► Medzinárodné odchádzajúce volania prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete - bytoví zákazníci

► Minimálny súbor prenajatých okruhov