maloobchodný trh prístupu v VTS

 

Trojkriteriálny test konzultovaný v procese národných konzultácií

 

 

 

       Trojkriteriálny test - maloobchodný trh č. 6

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k trojkriteriálnemu testu v národných konzultáciách a stanoviská úradu :

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k trojkriteriálnemu testu

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k trojkriteriálnemu testu

Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie trojkriteriálneho testu sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k trojkriteriálnemu testu