Mediálne informácie


Mgr. Adriana Volfová
vedúca tlačovo – informačného oddelenia a hovorkyňa
tel.: +421 911 103 170
e-mail: adriana.volfova@teleoff.gov.skKontak pre web, sociálne siete a Vestník: simona.hyrava@teleoff.gov.sk
 

Informácie pre novinárov

Logo a dizajn manuál