Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EEA

Medzinárodný roaming je od 01.07.2012 regulovaný Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 zo dňa 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, ktorým ruší predchádzajúce Nariadenie (EÚ) o roamingu.

Dňa 25.11.2015 bolo vydané nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2120/2015, ktorým sa okrem iného znovelizovalo aj nariadenie č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.

Dňa 17.05.2017 bolo vydané ďalšie novelizované znenie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.

Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EHP (EHP = Európsky hospodársky priestor alebo EEA = European Economic Area).
 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie:

Ostatné aktuálne dokumenty súvisiace s reguláciou: