Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EHP


Medzinárodný roaming je od 01.07.2012 do 30.6.2022 regulovaný Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 zo dňa 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, v znení neskorších predpisov. Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EHP (EHP = Európsky hospodársky priestor).

Od 15. júna 2017 sú zrušené akékoľvek roamingové príplatky, pod podmienkou primeraného využívania roamingových služieb, čo sa označuje ako roaming za vnútroštátne ceny (roam like at home - RLAH).


Od 1. júla 2022 bude roamingová regulácia pokračovať novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/612 zo dňa 6. apríla 2022 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.  Nové nariadenie znižuje maximálne veľkoobchodné stropy, ktoré si operátori môžu medzi sebou účtovať. Z veľkoobchodných stropov sa pridaním DPH stanovujú maximálne maloobchodné príplatky pre zákazníkov, ktorí nevyužívajú roaming primerane. Pre zákazníkov využívajúcich roaming podľa primeraných podmienok naďalej platí roaming za vnútroštátne ceny bez akýchkoľvek príplatkov.
Do 5.10.2022 BEREC aktualizuje veľkoobchodné usmernenia k nariadeniu o roamingu.

Do 1.1.2023 BEREC aktualizuje maloobchodné usmernenia k nariadeniu o roamingu.


Aktuálne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie:

Ostatné aktuálne dokumenty súvisiace s reguláciou roamingu: