Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EHP


Od 15. júna 2017 sú zrušené akékoľvek roamingové príplatky, pod podmienkou primeraného využívania roamingových služieb, čo sa označuje ako roaming za vnútroštátne ceny (roam like at home - RLAH).

Od 1. júla 2022 je v platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/612 zo dňa 6. apríla 2022 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EHP (EHP = Európsky hospodársky priestor).

Nové nariadenie znižuje maximálne veľkoobchodné stropy, ktoré si operátori môžu medzi sebou účtovať. Z veľkoobchodných stropov sa pridaním DPH stanovujú maximálne maloobchodné príplatky pre zákazníkov, ktorí nevyužívajú roaming primerane. Pre zákazníkov využívajúcich roaming podľa primeraných podmienok naďalej platí roaming za vnútroštátne ceny bez akýchkoľvek príplatkov.

Do 5.10.2022 BEREC aktualizuje veľkoobchodné usmernenia k nariadeniu o roamingu.

Do 1.1.2023 BEREC aktualizuje maloobchodné usmernenia k nariadeniu o roamingu.


Aktuálne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie:

Ostatné aktuálne dokumenty súvisiace s reguláciou roamingu: