Meracie vozidlá RÚ neodpočívajú ani počas svetového dňa bez áut

22.09.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si pripomenul svetový deň bez áut, keď mnohí jeho zamestnanci využili alternatívny spôsob dopravy do práce, napr. bicykel alebo mestskú dopravu. Napriek tomuto faktu meracie motorové vozidlá RÚ nezostali ani v tento deň v garážach. Meracie motorové vozidlá slúžia na vyhľadávanie nepovolených vysielacích zariadení a zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a rádiových sietí letísk, zdravotnej služby, hasičov, polície, bezpečnostných služieb a ďalších. Zamestnanci RÚ pomocou meracích motorových vozidiel týmto zabezpečujú, aby v dôsledku rušenia nebol ohrozený život, zdravie a majetok občanov.