Miestne DVB-T multiplexy poskytuje 19 subjektov

06.08.2013, Tlačová správa

     Na území Slovenskej republiky je dvadsať poskytovateľov digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T), z toho devätnásť poskytuje miestne multiplexy. Frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené už v dvadsiatich šiestich lokalitách. V Žiline sú pridelené tri, v Bratislave dve frekvencie pre miestne multiplexy a v ostaných krajských mestách zatiaľ po jednej frekvencii pre miestny multiplex. Dve frekvencie pre miestne multiplexy sú pridelené aj v mestách: Nové Zámky, Piešťany, Poprad a Skalica. Počet poskytovateľov a počet miestnych multiplexov sa neustále zvyšuje. Vyplýva to z povolení, ktoré doteraz vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR).
     Najväčším poskytovateľom miestnych multiplexov je spoločnosť AVIS s podielom 21%, druhým najväčším je T- Video Agency s podielom 15%, tretím najväčším poskytovateľom sú zhodne REAL TRADING a TV SEN s podielom 9% na povolených vysielačoch pre miestne multiplexy.
     Podľa zákona o digitálnom vysielaní o zložení multiplexu obsahovými službami rozhoduje poskytovateľ multiplexu. Miestne multiplexy môžu byť pre televízne stanice ďalšou alternatívou pre šírenie ich programov. Miestne multiplexy môžu divákom priniesť ďalšie programy. Najmä v lokalitách bez káblovej televízie, by mohli byť zaujímavou možnosťou aj pre šírenie prémiových programov.
     TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne muliplexy bez výberového konania, na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu (TV kanál) pre miestny multiplex si na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR žiadosť posúdi a na základe výsledkov začne proces medzinárodnej koordinácie, alebo frekvenciu nepridelí. Ak je koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi.