Miestny multiplex DVB-T v Bobrove

05.04.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil Richardovi Hrubjakovi prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Bobrov signálom miestneho multiplexu. Vysielač Bobrov K53 má povolený výkon ERP 500 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 5.4.2012 a je platné do 31.3.2019.
     Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2, vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 30 m.