Miestny multiplex DVB-T v Nitre

25.02.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) vydal povolenie na používanie frekvencie K52 pre účely poskytovania miestneho multiplexu DVB-T Nitra. Miestny multiplex má názov CETV. Držiteľom povolenia je spoločnosť 2M media, s.r.o. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 24.2.2014 a je platné do 31.12.2020.
     Vysielač bude umiestnený na Klokočine vo výške 220 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 30 m. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, vertikálna polarizácia, výkon ERP 1 000 W.