Mobilné siete pomôžu k bezpečnému a rýchlejšiemu cestovaniu

26.05.2014, Tlačová správa

     Bezpečné a rýchlejšie cestovanie pre občanov - motoristov je možné dosiahnuť využitím inteligentných dopravných systémov (ITS), ktoré ku svojej činnosti potrebujú elektronické komunikačné siete. Zhodli sa na tom vrcholní predstavitelia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. na pracovnom stretnutí, ktoré inicioval RÚ. Všetci zainteresovaní sa dohodli na ďalšej spolupráci, ktorej cieľom bude najmä odstránenie signálom nepokrytých miest a tým zabezpečenie lepšej dostupnosti hlasových a dátových služieb na diaľničných úsekoch a rýchlostných cestách.
     Prepojením informačných a telekomunikačných technológií s dopravným inžinierstvom a inými súvisiacimi odvetviami do existujúcej dopravnej infraštruktúry je v cestnej doprave možné dosiahnuť zníženie nehodovosti a zvýšiť kapacitu existujúcej infraštruktúry. Predstavte si, že vaše motorové vozidlo má terminál, vďaka ktorému komunikuje s okolitými vozidlami a posiela informácie o dopravnej situácii do centra, kde sú ďalej spracované. Systém napr. zbiera informácie o rýchlosti dopravy, nehodách, stave vozovky, počasí, ktoré môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a rýchlosť premávky a pod. Prostredníctvom ITS sa bezpečnostné a iné dôležité informácie napr. premietnu na premenlivých informačných tabuliach pri cestách, menia sa premenlivé dopravné značky a pod. V prípade nehody alebo zníženia priepustnosti cesty môže byť doprava vďaka ITS rýchlo odklonená na inú trasu a vy sa bezpečne a rýchlejšie dostanete do cieľa. Pokrytie signálom je nevyhnutnosťou aj pre fungovanie celoeurópskeho systému pre motorové vozidlá eCall, ktorý v prípade dopravnej nehody automaticky privolá záchranné zložky integrovaného záchranného systému, čo vám v konečnom dôsledku môže zachrániť život.
     Zainteresovaní budú informovať verejnosť o ďalších krokoch.