Mobilní operátori už majú právoplatné prevádzkové povolenia

31.08.2011, Tlačová správa

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) majú už právoplatne predĺžené povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení o 10 rokov. Tieto povolenia nadväzujú na povolenia na používanie frekvencií, ktorých platnosť TÚ SR predĺžil rovnako o 10 rokov. Rovnako sú už právoplatné predĺžené povolenia na používanie čísel. Celkovo išlo rádovo o tisíce predĺžených povolení. Bez týchto povolení by nebolo možné prevádzkovať mobilné siete. Mobilní operátori môžu ďalších 10 rokov poskytovať služby koncovým užívateľom. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ešte rieši opravný prostriedok - rozklad oboch spoločností voči jednorazovej úhrade za predĺženie povolení na používanie frekvencií. Podaný rozklad nemá vplyv na poskytovanie služieb koncovým užívateľom.