Mobilný internet používa polovica obyvateľov Slovenska

21.03.2014, Tlačová správa

     Popularita mobilného internetu neustále rastie. V roku 2013 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia pripájalo viac ako 2,7 mil. užívateľov. Z toho 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu nepripájalo prostredníctvom mobilného telefónu, ale inými prístupovými zariadeniami. Všetci títo užívatelia využívali k pripojeniu mobilné siete tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE). Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
     Ku koncu roka 2013 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 2,7 mil. užívateľov. Z uvedeného počtu malo oddelene od hlasovej služby predplatený prídavný dátový balíček 803,7 tis. užívateľov, 759 tis. užívateľov využívalo balíčkové ponuky zahŕňajúce hlas a dátový prístup a 381,5 tis. užívateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní užívatelia využívali mobilný prístup na internet bez predplatenia dátových balíčkov a platili len na základe preukázanej spotreby dát. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.
     Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú.